Pengurus HMJ Kimia 2020

DAFTAR PENGURUS HMJ KIMIA FMIPA UNESA PERIODE 2020

 1. Badan Pengurus Harian (BPH)
 2. Ketua Himpunan               :

Nur Huda                                                             18030194068

 • Wakil Ketua Himpunan    :

M. Bagus Tri Laksono                                       18030194011

 • Sekretaris                          :

Putri Azizah Kurnia Fatah                                18030234045

Siska Widiana Putri                                           19030194076

 • Bendahara                         :

Mariya Solikah                                                   18030194045

Nur Anisa Pungkasari                                       19030234055

 • Departemen Agama

Kepala             : Fairuziyah Aizzatun Nisa     18030194082

 1. Safriana Amalia Rakhma Wahdaniyah         18030194049
 2. Kholilur Rochman                                             18030234070
 3. Era Melania                                                        18030194085
 4. Muhammad Danu Erlangga                            19030194045
 5. Verawati Isnaini                                                 19030194004
 6. Fitria Rahmatul Ula                                          19030194064
 7. Mukhlash Imaduddin                                       19030234044
 8. Syarifah Aisah                                                    19030194078
 • Departemen Sosial dan Lingkungan (Sosling)

Kepala             : Cindy Kumalasari                  18030194052

 1. Dini Madiar                                                        18030194081
 2. Arina Sukma Tanjung Asri                              18030194059
 3. Vina Rachmawati                                              18030194056
 4. Faiz Rizky Nur Awwaludin                              19030194071
 5. Indira Dwi Aulia                                                19030234008
 6. Rahma Nurisnaini                                             19030234021
 7. Luklukul Fitriyah                                              19030234036
 • Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo)

Kepala             : Army Dewi Cahyanti             18030234026

 1. Dei Gratia Kanthi Nabella                               18030194095
 2. Alifia Felitasari                                                  18030194086
 3. Ria Fatmawati                                                   19030194013
 4. Fauzia Hanim Zulfah                                       19030194048
 5. Siti Alihatus Fatimah                                        19030234053
 6. Nadiah Armadanti Salma                                19030234031
 7. Dhea Anggraini                                                  19030234065
 • Departemen Kewirausahaan

Kepala             : Rafiqi Rajauddin Amin         18030234050

 1. Aulia Pratamadita                                             18030194101
 2. Nadhifa Is’ad                                                     18030194041
 3. Faizah Ryanita Putri                                        18030234028
 4. Muti’atus Sholehatu Nurdiyah                      18030194069
 5. Awiddah Zuhroh Nabila                                 19030234026
 6. Andang Nurhuda                                             19030194010
 7. Rintis Mega Ayirahma                                    19030194085
 8. Rika Sari                                                            19030234033
 9. Risky Amalia                                                    19030234051
 • Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM)

Kepala             : Dedy Aburizal Khuswanto  18030234052

 1. Titik Mardiyanti Sofyah                                 18030234037
 2. Dinda Koeswantika Putri                              18030234062
 3. Nabella Dwitarani                                           18030234011
 4. M. Rizki Fadhli Putra                                     18030194036
 5. Tito Vanzal                                                       19030194015
 6. M. Fajrul Falah                                                19030234066
 7. Nawang Wahyu Wulandari                           19030194030
 8. Annisa Putria Dewitasari                               19030194008
 9. Nur Anisa Rosyiidah                                       19030234030
 • Departemen Penalaran Ilmiah

Kepala             : Muhammad Arizal               18030194076

 1. Ivan Nandasyah                                              18030234040
 2. Filza Qurrota ‘Aini                                          18030234049
 3. Shetya Atriyani Ersyada                                18030234053
 4. Siti Suarningtyas                                             18030194060
 5. Mohammad Nurul Mustofa                          19030234017
 6. Qomariyah Agustin                                        19030234047
 7. Ahmad Jihad Hizbullah                                19030234050
 8. Aiza Alya                                                          19030194077
 9. Elfa Selviana                                                    19030194055
 • Departemen Advokasi dan HAM

Kepala             : Artika Giovani                       18030194078

 1. Diyah Ayu Murti Ningsih                              18030194001
 2. Firda Faradila Sholikhah Imam                  18030194009
 3. Ryo Widi Danielson                                       19030194069
 4. Maharani Agustina Arivi                               19030194083
 5. Arza Rizky Septi Ansyach                              19030194039
 6. Fajar Nova Prasetyo                                       19030194052
 7. Nanda Fauziyah Febrianti                             19030194003
 • Departemen Bakat dan Minat

Kepala             : Achmad Fitriadi Akbar        18030234025

 1. Farida Dwi Oktavia                                         18030234004
 2. Galih Putri Romadhona                                 18030194026
 3. Rizka Bella Andriani                                       18030234066
 4. Browi Nugroho                                                19030234054
 5. Yulisa Dwi Anggraeni                                     19030194044
 6. Bella Wahyuning Tyas                                   19030194047
 7. Indri Wasa Estiningtyas                                19030234032
 8. Afiqa Azra Amanina                                       19030194034