Loading

wait a moment

Departemen Penalaran Ilmiah

Departemen Penalaran Ilmiah menaungi beberapa progja yang pertama ialah PEMSO I dan II. PEMSO sendiri merupakan Pembahasan soal-soal yang kemungkinan akan keluar saat UAS. PEMSO I dilaksanakan pada penghujung semester genap dan PEMSO II dilaksanakan pada penghujung semerter ganjil. Sasaran PEMSO ialah untuk dua angkatan terendah, sedangkaan tentor adalah angkatan di atasnya. Progja yang kedua ialah Diklat Pembelajaran. Sebagai mantan IKIP jurusan Kimia Unesa memiliki prodi pendidikan, untuk itu Diklat Pembelajan ini ditujukan untuk Guru, Calon Guru, dan Mahasiswa khususnya mahasiswa prodi pendidikan. Tema Diklat Pembelajaran tahun ini ialah Literasi Sains, diharapkan dapat membantu para pengajar dan calon pengajar memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Program Kerja yang Ketiga yaitu LKTI. Program kerja ini memang paling terbaru dalam Departemen Penalaran. LKTI se-Jawa Timur terbuka ini membantu mahasiswa dalam menyalurkan kreatifitasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah. Program kerja yang keempat ialah Olimpiade Kimia Unesa. Olimpiade ini ditujukan bagi siswa-siswi SMA se-derajat. Olimpiade Kimia Unesa telah dilaksanakan di 13 rayon yang tersebar di pulau Jawa dan Bali.

 

NamaA� A�A� : Rizka Dwi Widya Putri

KelasA�A�A�A�A� : KB15

NIMA�A�A�A�A�A� : 15030234027

 

 

 

 

A�

NamaA� A�A� : Anggi Putra Dharmawan

KelasA�A�A�A�A� : KB15

NIMA�A�A�A�A�A� : 15030234011

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Bintari Eka Permani

KelasA�A�A�A�A� : PKA2015

NIMA�A�A�A�A�A� : 15030194088

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Arni Al Hikmah Putri

KelasA�A�A�A�A� : PKU2015

NIMA�A�A�A�A�A� : 15030194044

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Zumrotus Sholihah

KelasA�A�A�A�A� : PKA2015

NIMA�A�A�A�A�A� : 15030194022

 

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Nurvita Eka Wulansa

KelasA�A�A�A�A� : PKU2016

NIMA�A�A�A�A�A� : 16030194008

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Ragil Triyani

KelasA�A�A�A�A� : PKU2016

NIMA�A�A�A�A�A� : 16030194004

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Fifi Afifah

KelasA�A�A�A�A� : KB16

NIMA�A�A�A�A�A� : 16030234013

 

 

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Eka Candra Saputra

KelasA�A�A�A�A� : KB16

NIMA�A�A�A�A�A� : 1603023403

 

 

 

 

 

NamaA� A�A� : Moch. Nurwahyudi

KelasA�A�A�A�A� : PKB2016

NIMA�A�A�A�A�A� : 16030194080

A�